Org. nr. 984 923 406
Vi har avtale med Sport 1 i
HvittingfossVi takker også våre andre
sponsorer: 


____________________

  

Klikk på logoen for å se
hvordan du kan registrere
deg
 

Alle

Bli medlem

 
Bli medlem

Medlemskontingent 2022:
 
Familiemedlemsskap: kr. 600,-
Enkeltmedlem: kr. 350,-
Støttemedlem: kr. 350,-
 
Familiemedlemsskap gjelder for familier med barn inntil fylte 18 år. Ved fylte 18 år i kontingentåret, anses disse som enkeltmedlemmer.

Det er viktig at alle som deltar i aktiviteter i regi av Efteløt Idrettslag er medlemmer, enten som enkeltmedlemmer eller sammen med familien. Vår forsikring "fanger" nemlig bare opp medlemmer dersom skader oppstår. 
 
For å bli medlem, send en e-post til medlemsansvarlig med følgende informasjon om alle som innmeldingen omfatter:
- Navn og fullstendig fødselsdato (ikke personnr.)
- Telefonnr, mobilnr, e-post og adresse

Medlemskontingent vil bli sendt ut så snart søknad om medlemskapet er behandlet.
 
Ved spørsmål send e-post til:post@eftelot-il.no

I MinIdrett kan du administrere ditt medlemskap. Her kan du endre på informasjon om telefonnummer, e-post etc. Betaling av kontingent gjøres også herfra.